رزومه کفپوش صنعت آریا

ردیف عنوان پروژه محل اجراء نام کارفرما سال اجرا
1 تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتان جزیره کیش بازار بزرگ کیش 82
2 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان تهران ستاد اجرائی امام( ره) 82
3 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان کرج داروسازی دکتر صابری 82
4 تأمین مواد و اجرای پوشش اپوکسی تهران وزارت نیرو 83
5 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان تهران پاساژکویتی ها 83
6 تأمین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیک تهران صنایع هوا و فضا 84
7 تأمین مواد و اجرای پوشش پلی یورتان جزیره خارک اسکله نفتی T 84
8 تأمین مواد و اجرای ماستیک و کفپوش پلی یورتان جزیره خارک ورزشگاه تختی 84
9 تامین مواد و اجرای کاشی ضد اسید سمنان سرو شیمی 84
10 تأمین مواد کفپوش ورزشی پلی یورتان اقلید دانشگاه آزاد 84
11 تأمین مواد و اجرای کاشی ضد اسید اصفهان صنایع مهمات سازی 84
12 تأمین مواد و اجرای کاشی ضد اسید تهران صنایع شهید زین الدین 84
13 تأمین مواد عایق رطوبتی پلی یورتان بندر انزلی گمرگ بندر انزلی 84
14 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان تهران فروشگاه زنجیره ای رفاه 84
15 تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتان تهران مهندسین مشاور تهران جوان 84
16 تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتان تبریز سازمان آب و فاضلاب 85
17 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان تهران بیمارستان شهید چمران 85
18 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی 85
19 تامین مواد و اجرای ماستیک و کفپوش پلی یورتان مارون سد و نیروگاه  مارون 85
20 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران پل موزه کریم خان 85
21 تأمین مواد و اجرای کاشی ضد اسید پارچین تهران صنایع شیمیایی صنایع دفاع 85
22 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان آذربایجان - باکو سازمان بنادر 85
23 تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتان مشکین شهر شرکت مهندسی رهسرا 85
24 تأمین مواد و اجرای کفپوش  پلی یورتان تهران زمین بازی سازمان تأمین اجتماعی 85
25 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان تهران صداو سیما 85
26 تامین مواد و اجرای کفپوش آرالیت کرج اسکان غرب 85
27 تأمین مواد و اجرای فوم پلی یورتان کرمان سالن الکترولیز صنایع  مس سرچشمه 85
28 تأمین مواد و اجرای کاشی ضد اسید ماهشهر شرکت مهندسی شفاب 85
29 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی­یورتان و پوشش ضد اسید قم مولدان صنایع شیمی 86
30 تامین مواد و اجرای کفپوش آرالیت کرج فراز ایستا بنا 86
31 تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید ماهشهر شرکت شفاب 86
32 تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید اصفهان فرآوری اورانیوم ایران 86
33 تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید ماهشهر شرکت مانا 86
34 تأمین مواد و اجرای پلی یورتان تهران شرکت داروئی پویش الک 86
35 تامین مواد و اجرای آجر و کاشی ضد اسید تهران کارخانجات شیمیایی آرسنج شیمی 86
36 تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید رفسنجان کارمانیا 86
37 تامین مواد کاشیکاری ضد اسید نطنز سازمان انرژی اتمی ایران 87
38 تامین مواد کاشیکاری ضد اسید کرمانشاه پتروشیمی بیستون 87
39 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی اصفهان فرآوری اورانیوم ایران ( USF) 87
40 تأمین مواد و اجرای پوشش پلی یورتان تهران پارک آبی آزادگان 87
41 تأمین مواد و اجرای ماستیک درزگیری پلی یورتان تهران منطقه 18شهرداری تهران 87
42 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان آذربایجان - باکو پارک آبی و هتلAF 87
43 تأمین مواد و اجرای کفپوشFRP پلی یورتان تهران سازمان زیبا سازی شهرداری 87
44 تامین مواد و اجرای پوشش مخازن تهران بنیاد مستضعفان 87
45 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران اداره کل تامین اجتماعی استان تهران 87
46 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران صا ایران 87
47 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی قزوین شرکت ریز موج سیستم 87
48 تأمین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیک بابلسر داروسازی 87
49 تأمین مواد و اجرایماستیک پلی یورتان قم بیمارستان شهید بهشتی 87
50 تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید تهران توانیر (نیروگاه طرشت) 87
51 تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید ماهشهر پتروشیمی رازی 87
52 تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید ماهشهر پتروشیمی بندر امام (نوآوران ماهشهر) 87
53 تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید ماهشهر پتروشیمی بندر امام (کیمیا) 87
54 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران صداو سیمای تهران 88
55 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی همدان صداو سیمای مرکز همدان 88
56 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران داروسازی حکیم 88
57 تأمین مواد و اجرای پوشش ضد اسید و FRP عسلویه پتروشیمی مروارید 88
58 تأمین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید ماهشهر پتروشیمی تندگویان 88
59 تأمین مواد و اجرای ماستیک درزگیر پلی یورتان کرمان شرکت بلند طبقه 88
60 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران شرکت دارو سازی  سها 88
61 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران بیمارستان طالقانی 88
62 تامین مواد و اجرای پوشش ضد اسیدFRP نجف آباد شرکت دارکوب 88
63 تأمین مواد درزگیر پلی یورتان و کفپوش اپوکسی تهران پارس خودرو 88
64 تامین مواد و اجرای پوشش ضد اسیدFRP اراک نیروگاه برق شازند 88
65 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران سازمان علمی و پژوهشی تحقیقاتی 88
66 تأمین مواد پوشش پلی یورتان تهران جهاد تحقیقات ارتش جمهوری اسلامی ایران 88
67 تأمین موادو اجرای کفپوش اپوکسی شیراز صنایع لبنیاتی رامک 88
68 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران بیمارستان شهید رجایی 88
69 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران ( سیهاوی ) بوش آلمان 88
70 تامین مواد و اجرای کفپوش و پوشش دیوار اپوکسی سمنان داروسازی جامدات آفاق 88
71 تأمین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی شیراز سرم سازی 88
72 تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان و اپوکسی هشتگرد محصولات کاغذی لطیف 88
73 تامین مواد و اجرای سیستم ضد خوردگی FRP هشتگرد محصوبلات کاغذی لطیف 88
74 تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان تهران راه آهن جمهوری اسلامی ایران 88
75 تامین مواد و اجرای پوشش نمای پلی یورتان اکرولیک تهران برج هرمزان 88
76 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و پلي يورتان تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 88
77 تامین مواد و اجرای کفپوش بتن سخت رنگی شیراز زندانهای فارس 88
78 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی هرات - افغانستان عمار برتر 88
79 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران پوشش تهران نوید 88
80 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی انتی الکترو استاتیک کانداکتیو تهران کابل سازی ایران 88
81 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی انتی باکتریال تهران دارو پخش 88
82 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال کرج پاک دارو 88
83 تامین ملات ضد اسید سیلکات پتاسیم ماهشهر کیمیا 89
84 تامین ملات ضد اسید فوران عسلویه عمران ساحل 89
85 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی بهداشتی تبریز دارو سازی شهید قاضی تبریز 89
86 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی بیمارستانی آمل بیمارستان امام رضا (ع) 89
87 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی آرالیت تهران شورای نگهبان 89
88 تامین مواد و اجرای کفپوش بتن آرالیت اصفهان سفید مرغ اصفهان 89
89 تامین مواد کفپوش اپوکسی دارویی تهران دارو سازی جابربن حیان 89
90 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران سازمان تحقیقات و مسکن 89
91 تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان خرمشهر اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر 89
92 تامین مواد اجرای پوشش پلی یورتان وسیستم آببندی محمدی شهر (تصفیه خانه)آبانگان صنعت 89
93 تامین مواد و اجرای کاشیکاری ضد اسید عسلویه پتروشیمی پردیس 89
94 تامین ملات ضد اسید فوران تهران شرکت تجهیز صنعت 89
95 تامین مواد و اجرای کفپوش ورزشی پلی یورتان تهران سازگار مبتکران 89
96 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی اهواز کشت و صنعت امیر کبیر 89
97 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک تهران فروشگاه هایسنس 89
98 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک تبریز جهاد دانشگاهی 89
99 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک تهران صنایع شهید باقری 89
100 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک تهران هوافضا- صنایع شهید اعلم الهدی 89
101 تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان پارک فناوری ستاد ریاست جمهوری شرکت پردازش سامانه های پایدار 89
102 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی مسلح کرمان شرکت لاوان تابلو 89
103 تامین مواد و اجرای سیستم FRP کرمان شرکت کانی مس(پروژه میدوک) 89
104 تامین مواد و اجرای سیستم سرامیک لاینینگ کرمان شرکت کانی مس(پروژه میدوک) 89
105 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی ضد اسید کرمان شرکت کانی مس(پروژه میدوک) 89
106 تامین مواد و اجرای پوشش رنگ اپوکسی و پلی یورتان کرمان شرکت کانی مس(پروژه میدوک) 89
107 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلح شیراز شرکت رامک بیتا 89
108 تامین مواد واجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیو کرج درمانگاه کوهسار 89
109 تامین ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیم تهران شرکت پتروسازه 89
110 تامین مواد و اجرای سیستم سرامیک لاینیک عراق(کربلا ) شرکت وریج(ستاد عتبات) 89
111 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلح تهران فروشگاه زنجیره ای یاس 89
112 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیو عراق(کربلا) شرکت وریج(ستاد عتبات) 89
113 تامین مواد و اجرای سیستم FRP تهران دهکده آبی  پارس 89
114 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران بیمارستان مهدیه 89
115 تامین مواد واجرای سیستم آببندی تهران دهکده آبی پارس 89
116 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران صدا و سیما (شبکه العالم) 89
117 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلح قم نمایندگی کیا موتورز 89
118 تامین مواد کاشی ضد اسید و ملات ضد اسید تهران شرکت فراب 89
119 تامین کاشی ضد اسید و ملات ضد اسید تهران شرکت زلال ایران 89
120 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران دهکده آبی پارس 89
121 تامین ملات ضد اسید فوران شیراز شرکت مشاوره فارس 89
122 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی کرمانشاه شرکت باختر بیو شیمی 89
123 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی اصفهان نفت سپاهان 89
124 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک اصفهان نفت سپاهان 89
125 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آمل بیمارستان امام خمینی 89
126 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی قزوین شرکت ریز موج سیستم 89
127 مشاوره تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی تهران پاک دارو 89
128 تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلور اصفهان داروسازی ریحانه اصفهان 89
129 تامین مواد و اجرای ماستیک پلی یورتان پرند نیروگاه پرند 89
130 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی هشتگرد ماشین سازی عابدی 90
131 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران تولید دارو 90
132 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی ورامین مهرگام خودرو پارس 90
133 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران چاپ بانک ملت 90
134 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران خوارزمی 90
135 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی اصفهان روغن نباتی گل نهان 90
136 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران صنایع الکترونیک زعیم 90
137 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش  اپوکسی تهران پلاستیک نادی 90
138 تامین مواد و اجرای کفپوش آنتی الکترو استاتیک تهران شرکت دالمن 90
139 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران رستوران آپاچی 90
140 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی پرند ایران ارقام 90
141 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی نهاوند صنایع سیمان نهاوند 90
142 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک نهاوند صنایع سیمان نهاوند 90
143 تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی مسلح گرگان شرکت اسپندان نو آور 90
144 تامین مواد و اجرای سیستم آبندی تهران پروژه امام رضا شهرداری منطقه 7 90
145 مشاوره، تامین مواد و اجرای بتن سخت تهران پروژه امام رضا شهرداری منطقه 7 90
146 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 90
147 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی پارکینگ تهران پروژه امام رضا شهرداری منطقه 7 90
148 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش  پلی یورتان تهران شرکت ارتعاشات صنعتی 90
149 تامین مواد سیستم سرامیک لاینینگ و آبندی ماهشهر پتروشیمی خوزستان 90
150 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی بندرعباس فدک صنعت سپاهان 90
151 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیو کرج درمانگاه چهار باغ 90
152 تامین مواد و اجرای سیستم سرامیک لاینیگ اصفهان قند نقش جهان 90
153 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی اهواز جهان کوثر 90
154 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت اتود 90
155 تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی آنتی استاتیک تهران صنایع صنیع خانی 90
156 تامین مواد و اجرای سیستم آبندی با فوم پلی یورتان کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه 90
157 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران باور نوین 90
158 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی اهواز ماشین سنگین آریا (کاترپیلار) 90
159 تامین مواد و اجرای سیستم بتن گرانیتی( آرالیت) تهران نمایندگی هیوندا(رسالت) 90
160 تامین مواد و اجرای سیستم  کفپوش اپوکسی تهران خانه هنرمندان 90
161 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران کلینیک پردیس 90
162 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلح تهران جهاد تحقیقات ارتش 90
163 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلح پلدختر بیمارستان امام خمینی 90
164 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مسلح تهران آقای دانشمند 90
165 تامین مواد و اجرای سیستم پوشش اپوکسی دیوار تهران دانشکده علوم پزشکی تهران 91
166 تامین مواد و اجرای سیستم پوشش اپوکسی دیوار تهران مرکز تحقیقات صنایع الکترونیکی 91
167 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آزمایشگاهی قزوین شرکت تهران سیمین فر 91
168 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی بندر عباس شرکت آلمینیوم المهدی 91
169 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکس آنتی استاتیک کانداکتیو تهران شرکت کیسون 91
170 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش و پوشش دیوار تهران دارو سازی الحاوی 91
171 تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی شهرک صنعتی کاوه صنایع آلمینیوم پارس 91
172 تامین مواد ملات ضد اسید سیلیکات پتاسیم تهران صنایع آرا سنج شیمی 91
173 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیو سمنان صنایع شهید همت 91
174 تامین مواد و اجرای سیستم کاشی کاری ضد اسید شهرک صنعتی کاوه صنایع آلمینیوم پارس 91
175 تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی مخازن دلیجان شرکت ساینای دلیجان 91
176 تامین مواد و اجرای سیستم پوشش اپوکسی پارکینگ تهران برج پروین 91
177 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش آرالیت ساری دخانیات ساری 91
178 تامین مواد و اجرای سیستم FRP کهریزک هاشم لو 91
179 تامین مواد و اجرای سیستم کاشی کاری ضد اسید اصفهان شیاسی 91
180 تامین مواد و اجرای سیستم کاشی کاری ضد اسید کرمان مس سرچشمه شهر بابک 91
181 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش پلی یورتان شیراز بیمارستان دنا شیراز 91
182 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی پلی یورتان تهران هایپرسان 91
183 تامین مواد سیستم کاشی کاری کرمانشاه پالایشگاه نفت کرمانشاه 91
184 تامین مواد ملات ضد اسید فوران و کاشی ضد اسید عسلویه پتروشیمی پردیس 91
185 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران مرکز مخابرات توحید 91
186 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش ورزشی پلی یورتان اهواز سینو پک (شرکت ملی نفت چین) 91
187 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش پلی یورتان پل عابر پیاده قزوین دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 91
188 تامین مواد سیستم ترمیم کننده بتنی شیراز کار گستر 91
189 مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی ساوه سینا کاشی 92
190 مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی آنتی باکتریال تهران کلینیک به سیما 92
191 مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران هواپیمایی ماهان 92
192 مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت باغ ایرانی 92
193 مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش پلی یورتان تهران سفارت چین 92
194 مشاوره ، تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگ تهران ساختمان بانک پارسیان 92
195 مشاوره ، تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی اشتهارد شرکت هیمالیا 92
196 مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی اشتهارد شرکت پالیز طب 92
197 مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران پژوهشگاه فضایی ایران 92
198 مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی شیراز شرکت مینو (قاسم ایران ) 92
199 مشاوره ، تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران کلینیک دندان پزشکی ونک 92
200 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت حامی امید 92
201 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران دانشگاه تهران 92
202 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی پاکدشت کارخانجات صنعتی اخوان جم 92
203 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی بابل شرکت قاسم ایران شعبه بابل 92
204 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی بوشهر بیمارستان سلمان فارسی بوشهر 92
205 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران داروسازی ابوریحان 92
206 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی قزوین چاپ و بسته بندی آسان قزوین 92
207 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت بیو دارو 92
208 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران سازمان سنجش و آموزش کشور 92
209 تامین و نصب دیوارپوش رولی پلی فلور شیراز مرکز اعتیاد پرتو شیراز 92
210 تامین و نصب دیوارپوش رولی پلی فلور اهواز بیمارستان نفت اهواز 92
211 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک آبادان شرکت نصب نیرو 93
212 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی اهواز شرکت صنایع پلاستیک خوزستان 93
213 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی اصفهان رشد و طیور زواره 93
214 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی شهریار صبا باطری 93
215 تامین مواد و اجرای سیستم پوشش آبندی اراک آبخیزداری 93
216 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی دکوراتیو تهران پدیده 93
217 تامین مواد و اجرای ماستیک درزگیر پلی یورتان ارومیه قاسم ایران ( مینو) 93
218 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی بهداشتی کرمانشاه شرکت آریان سرنگ 93
219 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شیرینی فروشی ناتلی  93
220 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی اهواز شرکت ار تباط ایرانیان اروند 93
221 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت قطعه سازان خزر کوشا  93
222 تامین مواد و اجرای سیستم کاشی کاری ضد اسید  یاسوج شرکت صنایع کشاورزی کوثر  93
223 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی یاسوج شرکت صنایع کشاورزی کوثر 93
224 تامین مواد و اجرای سیستم پوشش ضد اسیدFRP یاسوج شرکت صنایع کشاورزی کوثر  93
225 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت کران پلیمر پارت 93
226 تامین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت کارا پست  93
227 تامین مواد ماستیک پلی اورتان  رامسر فرودگاه رامسر   93
228 تامین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیک  ساوه شرکت KWC 93
229 تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان  تهران  مدرسه پیروزی (صدرا ) 93
230 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی  تهران مجتمع تجاری کورش 93
231 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال زنجان شرکت صنایع پزشکی مدد بخش 93
232 اجرای بتن ریزی و کفپوش اپوکسی  تهران شرکت کاران سون آریا  93
233 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی  ملایر شرکت تولیدی منسوج کیان کرد  93
234 تامین مواد و اجرای سیستم پوشش FRP سمنان شرکت کلران  93
235 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک اصفهان شرکت برق سازه اصفهان  93
236 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران شرکت ایران یاسا 93
237 اجرای بتن ریزی  طارم شرکت کشت و صنعت نگین سبز  93
238 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی طارم شرکت کشت و صنعت نگین سبز  93
239 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی  تهران فرودگاه بین المللی امام خمینی 93
240 تامین مواد و اجرای بتن سخت گرانیتی ( آرملات )  تهران فرودگاه بین المللی امام خمینی 93
241 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی  تهران شرکت ابنیه کار 93
242 تامین مواد و اجرای بتن سخت گرانیتی ( آرملات )  تهران شرکت ابنیه کار 93
243 تأمین مواد و اجرای  سیستم پوشش ضداسید مخازن FRP کرمان پالایشگاه مس خاتون آباد 93
244 تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش پلی یورتان صنعتی شهریار شرکت کاله تهران  93
245 تأمین موادو اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت ثامن ارتباط عصر 93
246 تأمین موادواجرای سیستم بتن ریزی تهران شرکت ساختمانی کاران سون آریا 93
247 ترمیم کفپوش اپوکسی ملایر شرکت کیان کرد 93
248 تأمین مواد و اجرای کفپوش آنتی باکتریال تهران بیمارستان آیت ا... کاشانی 93
249 اجرای کاتر بتن  تبریز  آسان پرداخت پرشین  93
250 تأمین موادواجرای سیستم کفپوش اپوکسی  تبریز  آسان پرداخت پرشین 93
251 تأمین موادواجرای سیستم کفپوش اپوکسی شیراز  شرکت اسفدان 93
252 تأمین موادواجرای رنگ اپوکسی بهداشتی دیوار  شیراز  شرکت شیرازسرم 93
253 تأمین موادواجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران باغ ایرانی (پروژه وزراء ) 93
254 اجرای روکش اپوکسی  اراک  شرکت صنایع فراتوسعه کیاسا  93
255 تأمین موادوکاشیکاری ضداسید شیروان  شرکت پل ودژ 93
256 تأمین مواد و ملات ضد اسید فوران شیروان  شرکت پل ودژ 93
257 تأمین مواد اجرای سیستم کفپوش آنتی استاتیک تهران شرکت سازمان بورس  93
258 تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت هواپیمایی پویا  93
259 سیستم اجرای کاشی کاری ضداسید کرج شرکت فن آوری زیستی گرا  93
260 تأمین موادو اجرای سیستم کفپوش پلی یورتان کرج شرکت فن آوری زیستی گرا 93
261 ماستیک  پلی یورتان دو جزئی رامسر شرکت خانه سازی خانه ساز گستر گیل 93
262 تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسی اهواز شرکت آبان رود تدبیر 93
263 تأمین مواد واجرای سیستم پوشش اپوکسی دیوار اهواز شرکت آبان رود تدبیر 93
264 تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت باغ ایرانیان ( پروژه کافی شاپ ) 93
265 تأمین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان ورزشی تهران مدرسه حافظ 93
266 تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران پل های عابر - شهرداری تهران 93
267 تأمین مواد اجرای سیستم کفپوش آنتی استاتیک اشتهارد شرکت نواتیس طب 93
268 تأمین مواد واجرای سیستم کفپوش اپوکسی صنعتی اشتهارد شرکت نواتیس طب 93
269 تأمین مواد و اجرای لکه­گیری کفپوش اپوکسی گیلان شرکت پایاژیک 93
270 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی رمپ پارکینگ تهران مهندس جعفری 93
271 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش پلی یورتان شیراز بیمارستان دنا 93
272 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور اهواز بیمارستان گلستان اهواز 93
273 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور گچسار بیمارستان شهید رجایی گچساران 93
274 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور هشتگرد کرج داروسازی آرام دارو هشتگرد کرج 93
275 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور گیلان بیمارستان املش گیلان 93
276 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان قطب الدین شیرازی 93
277 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان شهید فقیهی نژاد شیراز 93
278 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی داست تهران شرکت اصالت اندیشان نیک 94
279 تأمین مواد و اجرای سیستم اپوکسی آنتی استاتیک کاندیداکتیو تهران بیمارستان لبافی نژاد 94
280 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی کرج شرکت هیمالیا 94
281 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش ورزشی پلی یورتان لرستان اداره کل ورزش و جوانان 94
282 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک دزفول بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) 94
283 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت رایا چوب 94
284 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی سلفچگان شرکت ایلیا ساعی 94
285 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی گرمسار شرکت عطر اتحاد پایتخت 94
286 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی پارکینگ تهران ساختمان اداری بانک پارسیان 94
287 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی مشهد سالاری 2 94
288 تأمین مواد و اجرای سیستم FRP سمنان شرکت کلران 94
289 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی نیروگاه مارون ( اهواز ) شرکت آبان رود تدبیر 94
290 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و بتن ریزی تهران سازه پویش 94
313 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی گرمسار تجهیزات پزشکی تریتا 94
314 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران هتل پارسیان 94
315 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی قزوین نیرو محرکه 94
316 تأمین مواد  و اجرای سیستم ضد اسید فوران سمنان شرکت فن آوران پارسیان 94
317 تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلور شیراز بیماستان سوانح و سوختگی امیرالمومنین شیراز 94
318 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان دکتر فرهمند شیراز 94
319 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور تهران آزمایشگاه رازی ایرانشهر 94
320 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور اراک بیمارستان امیرالمومنین اراک 94
321 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور آباده بیمارستان جدید الاحداث آباده 94
322 تامین و نصب دیوارپوش رولی پلی فلور قزوین بیمارستان ولایت قزوین 94
323 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور قزوین بیمارستان ولایت قزوین 94
324 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور گرگان بیمارستان آذر گرگان 94
325 تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلور رشت بیمارستان پارس رشت 94
326 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور تهران بیمارستان طالقانی تهران 94
327 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور گرگان بیمارستان ال جلیل اق قلا گرگان 94
330 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان فاطمه الزهرا لارستان فارس 94
343 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی شیراز مهران ریتون پاسارگاد 95
344 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران توسن تجهیز 95
346 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران رستوران بوف 95
347 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش رولی دزفول بیمارستان گنجویان 95
350 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی به همراه بتن ریزی تهران پژوهشکده مصباح 95
353 تأمین مواد و اجرای سیستم ماستیک دوجزیی پلی یورتان تهران بیز 95
354 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی کیش عطرآوران الیزه کیش 95
356 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی کرمانشاه مارپیچ باختر 95
357 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی گناوه معیار گستر گناوه 95
358 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت ژیهات 95
359 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تبریز شرکت داداش برادر(شونیز) 95
360 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی شیراز آلفا لاوال 95
361 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال دورود درمانگاه شهدای کارگر 95
362 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی عسلویه پتروشیمی دماوند 95
363 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران بیمارستان جذامی 95
364 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی گرمسار آقای محسنی- شرکت امپریال 95
365  تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک مس سرچشمه فکور صنعت 95
366 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و پوشش اپوکسی دیوار بندرعباس پدرام طب 95
367 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و  آنتی استاتیک قزوین توان ره صنعت 95
368 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان بعثت اشکنان فارس 95
369 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان دکتر خدا دوست شیراز 95
370 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور لارستان بیمارستان فاطمه الزهرا مهر لارستان 95
371 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور مشهد بیمارستان فریمان مشهد 95
372 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور دزفول بیمارستان گنجویان دزفول 95
373 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز سالن کنفرانس علوم پزشکی شیراز 95
374 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز کلینیک آزادی شیراز 95
375 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز هتل هما شیراز 95
376 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور تهران شرکت ریل پرداز سیستم تهران 95
377 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور ایلام بیمارستان کوثر ایلام 95
378 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور ساری بیمارستان میلاد نور ساری 95
379  تامین مواد آنتی استاتیک قزوین پادگان جواد نیا 95
380 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران سازه پویش 95
381 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و پوشش دیوار تهران پوشش طب سما 95
382 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران زندان اوین 95
383 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی رشت پایا کلاچ 95
384 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تبریز پیستون ایران 95
385 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران دانشگاه امیر کبیر 95
386 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی رشت فرآوری و ساخت 95
388 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی اصفهان فکور مغناطیس 96
389 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی سمنان تجیران 96
390 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران سامان توان راد- فرودگاه امام  96
391 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کرج کلینیک نوردیدگان 96
392 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی عسلویه پتروشیمی پردیس 96
394 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی کرمانشاه مارپیچ باختر 96
395 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران  دانشگاه امام جعفر صادق 96
396 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی جزیره خارک خارک گستر صدف 96
397 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران نفت پارس 96
398 تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان تهران مجتمع آموزشی مشکات 96
399 تامین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیک  عسلویه پتروشیمی کاویان 96
400 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی ساوه شیرآلات kwc 96
401 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران انبار خصوصی بعثت 96
402 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی گلپایگان خیریه رئوفی 96
403 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی همدان سردخانه کوشا تجارت سدید 96
404 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی پارک پردیس دایو پارس 96
405 تامین مواد و اجرای بتن مسلح و کفپوش اپوکسی تهران نماد سازه جنوب در حال اجرا
406 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران اصالت اندیشان نیک 96
407 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی رشت نئوپان فومنات در حال اجرا
408 تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان کیش رنگ سینا 96
409 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک رفسنجان فناوران پارسیان 96
410 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و اپوکسی آنتی استاتیکآنتی استاتیک چابهار عمران سدید آسیا 96
411 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران سازه پویش 96
412 کفسازی با بتن صنعتی کرج پادگان افشردی 94                    
413 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران پارس گرما 94                    
414 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک شهرستان بانه بیمارستان صلاح الدین ایوبی 94                    
415 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران اندیشه نگار پارس (بانک آینده) 94                    
416 کفسازی با پوشش صنعتی تهران پارس مینو-شرکت قاسم ایران 94                    
417 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران هوا و فضا 94                    
418 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی بهداشتی تهران آزمایشگاه زیباشهر 94                    
419 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران رمیس 94                    
420 کفسازی با پوشش صنعتی تهران کشتار گاه صنعتی سمانه مرغ 94                    
421 تأمین مواد و اجرای سیستم بتن ریزی و کفپوش اپوکسی تهران بام دربند2 94                    
422 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی شمس آباد افق صنعت مدیسا 94                    
423 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی کاشان مجتمع فولاد کویر 94                    
424 کفسازی با بتن لیسه ای تهران ایستگاه BRT منطقه 9 94                    
425 تأمین مواد کفپوش اپوکسی مشهد تابان نیرو 94                    
426 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران چاپخانه بانک ملت 94                    
427 تامین مواد ملات ضداسید تهران خانه و سرامیک 94                    
428 کفسازی با پوشش صنعتی کردستان شرکت لاستیک سازی بارز 94                    
429 تامین موادکفپوش پلی یورتان تهران آقای حیدری 94                    
430 تأمین مواد کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران بسا پلیمر 94                    
431 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی کرج شهر کتاب 94                    
432 کفسازی با پوشش صنعتی سنندج شرکت سامان فلز غرب 94                    
433 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی قزوین پارسا پلیمر شریف 94                    
434 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی گرمسار تجهیزات پزشکی تریتا 94                    
435 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران هتل پارسیان 94                    
436 کفسازی با بتن لیسه ای خرمدشت محوطه کارخانه پگاه باطری 94                    
437 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی قزوین نیرو محرکه 94                    
438 تأمین مواد و اجرای سیستم ضد اسید فوران سمنان شرکت فن آوران پارسیان 94                    
439 تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلور شیراز بیماستان سوانح و سوختگی امیرالمومنین شیراز 94                    
440 کفسازی با پوشش صنعتی تهران کارواش هواپیمایی فرودگاه مهرآباد 94                    
441 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان دکتر فرهمند شیراز 94                    
442 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور تهران آزمایشگاه رازی ایرانشهر 94                    
443 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور اراک بیمارستان امیرالمومنین اراک 94                    
444 کفسازی با پوشش صنعتی تهران انبار ضایعات فرودگاه مهر آباد 94                    
445 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور آباده بیمارستان جدید الاحداث آباده 94                    
446 تامین و نصب دیوارپوش رولی پلی فلور قزوین بیمارستان ولایت قزوین 94                    
447 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور قزوین بیمارستان ولایت قزوین 94                    
448 کفسازی با پوشش صنعتی تهران پادگان شوشتری 94                    
449 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور گرگان بیمارستان آذر گرگان 94                    
500 تامین و نصب کفپوش و دیوارپوش رولی پلی فلور رشت بیمارستان پارس رشت 94                    
501 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور تهران بیمارستان طالقانی تهران 94                    
502 کفسازی با پوشش صنعتی ملاتی اهواز فولاد خوزستان 94                    
503 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور گرگان بیمارستان ال جلیل اق قلا گرگان 94                    
504 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان ولی عصر لامرد فارس 94                    
505 کفسازی با پوشش صنعتی رشت انبار مرکزی چای گلستان 94                    
506 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز مرکز رشد بیوتکنولوژی شیراز 94                    
507 کفسازی با پوشش صنعتی یزد کشتارگاه صنعتی 94                    
508 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان فاطمه الزهرا لارستان فارس 94                    
509 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز دنشگاه علوم پزشکی شیراز 94                    
510 تأمین مواد سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک عسلویه پتروشیمی کاویان 95                    
511 کفسازی با پوشش صنعتی ملاتی تهران پارکینگ مجتمع مسکونی صابرین 94                    
512 سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک و پوشش اپوکسی دیوار زنجان زنجان سیستم 95                    
513 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی عسلویه پتروشیمی پردیس 95                    
514 کفسازی با پوشش صنعتی ملاتی تهران نوشابه پپسی-شرکت ساسان 95                    
515 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی اهواز فولاد اکسین خوزستان 95                    
516 تأمین مواد سیستم کفپوش اپوکسی شفاف تهران آقای مه نیا 95                    
517 کفسازی با پوشش صنعتی ملاتی تهران آب معدنی-شرکت ساسان 95                    
518 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران آقای آخوندی 95                    
519 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی کرمان مدیران خودرو 95                    
520 کفسازی با پوشش صنعتی ملاتی تهران انبار شکر 1و 2-شرکت ساسان 95                    
521 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی به همراه بتن ریزی تهران آقای نجم آبادی 95                    
522 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی شفاف تهران بیمارستان پاستور نو 95                    
523 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران آقای هدایتی 95                    
524 کفسازی با پوشش صنعتی ملاتی تهران شرکت ساسان 95                    
525 تامین مواد ملات ضد اسید فوران بندر عباس فرادست فلات ستاره 95                    
526 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی شیراز مهران ریتون پاسارگاد 95                    
527 کفسازی با پوشش صنعتی ملاتی تهران انبار نوشابه مرکزی-شرکت ساسان 95                    
528 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران توسن تجهیز 95                    
529 تأمین مواد و اجرای کفپوش سیستم mmi آلمان تهران گروه بهشهر 95                    
530 کفسازی با پوشش صنعتی ملاتی تهران تصفیه خانه-شرکت ساسان 95                    
531 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران رستوران بوف 95                    
532 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش رولی دزفول بیمارستان گنجویان 95                    
533 کفسازی با بتن لیسه ای بابل ایران خودرو 95                    
534 بتن ریزی تهران صنایع نظامی 95  
535 تامین مواد اپوکسی و ملات ضد اسید فوران زنجان آراز سهند پلیمر 95  
536 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی به همراه بتن ریزی تهران پژوهشکده مصباح 95  
537 کفسازی با پوشش صنعتی تهران شرکت همبافت 95  
538 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی رمپ پارکینگ تهران آقای عباسپور 95  
539 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی زنجان شرکت دارویی مددبخش 95  
540 کفسازی با پوشش صنعتی کرج کرمان خودرو 95  
541 تأمین مواد و اجرای سیستم ماستیک دوجزیی پلی یورتان تهران بیز 95  
542 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی کیش عطرآوران الیزه کیش 95  
543 کفسازی با پوشش سخت صنعتی تهران مجتمع تجاری تفریحی رضوان 95  
544 تامین مواد و اجرای بتن ریزی تهران آقای عسگری 95  
545 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی کرمانشاه مارپیچ باختر 95  
546 کفسازی با پوشش سخت ملاتی و اپوکسی تهران نماینده تویوتا اتو خندان 95  
547 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی گناوه معیار گستر گناوه 95  
548 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران شرکت ژیهات 95  
549 اجرای رزین و خط کشی تهران پارکینگ مجتمع مسکونی صابرین 95  
550 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تبریز شرکت داداش برادر(شونیز) 95  
551 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی شیراز آلفا لاوال 95  
552 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال دورود درمانگاه شهدای کارگر 95  
553 کفسازی با پوشش سخت صنعتی تهران کارواش آریا 95  
554 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی عسلویه پتروشیمی دماوند 95  
556 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی تهران بیمارستان جذامی 95  
557 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی گرمسار آقای محسنی- شرکت امپریال 95  
558 کفسازی با پوشش سخت صنعتی تهران پروژه آسمان 95  
559 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک مس سرچشمه فکور صنعت 95  
560 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و پوشش اپوکسی دیوار بندرعباس پدرام طب 95  
561 استراپ کفسازی با پوشش سخت صنعتی تهران انبار شرکت ساسان 95  
562 تأمین مواد و اجرای سیستم کفپوش اپوکسی و آنتی استاتیک قزوین توان ره صنعت 95  
563 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان بعثت اشکنان فارس 95  
564 پوشش سخت ملاتی سید آباد پمپ بنزین 95  
565 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز بیمارستان دکتر خدا دوست شیراز 95  
567 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور لارستان بیمارستان فاطمه الزهرا مهر لارستان 95  
568 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور مشهد بیمارستان فریمان مشهد 95  
569 بتن سخت صنعتی تهران تفرجگاه ارتش 95  
570 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور دزفول بیمارستان گنجویان دزفول 95  
571 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز سالن کنفرانس علوم پزشکی شیراز 95  
572 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز کلینیک آزادی شیراز 95  
573 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور شیراز هتل هما شیراز 95  
574 بتن سخت ترمیمی ضخامت پایین تهران تعمیرگاه یخچال -شرکت ساسان 95  
575 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور تهران شرکت ریل پرداز سیستم تهران 95  
576 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور ایلام بیمارستان کوثر ایلام 95  
577 تامین و نصب کفپوش رولی پلی فلور ساری بیمارستان میلاد نور ساری 95  
578 بتن سخت پودری تهران شرکت همبافت 95  
579 تامین مواد آنتی استاتیک قزوین پادگان جواد نیا 95  
580 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران سازه پویش 95  
581 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و پوشش دیوار تهران پوشش طب سما 95  
582 بتن سخت پودری تهران کارواش ممتاز 95  
583 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران زندان اوین 95  
584 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی رشت پایا کلاچ 95  
585 کفسازی با پوشش سخت صنعتی اصفهان کشتارگاه هامون مرغ مبارکه 95  
586 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تبریز پیستون ایران 95  
587 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران دانشگاه امیر کبیر 95  
588 کفسازی با پوشش سخت صنعتی تهران شرکت بیوسان فارمد 95  
589 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی رشت فرآوری و ساخت 95  
590 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران توربو کمپرسور البرز 95  
591 کفسازی با پوشش سخت صنعتی ماسال مدرسه خیریه 95  
592 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی اصفهان فکور مغناطیس 96  
593 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی سمنان تجیران 96  
594 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران سامان توان راد- فرودگاه امام 96  
595 کفسازی با پوشش سخت پودری ورامین پمپ بنزین 96  
596 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کرج کلینیک نوردیدگان 96  
597 بتن لیسه کفپوش اپوکسی آمل کاله 96  
598 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی عسلویه پتروشیمی پردیس 96  
599 بتن لیسه ای کفپوش اپوکسی تهران شرکت مصباح 96  
600 تامین مواد کفپوش اپوکسی رشت سبحان دارو 96  
601 کفسازی با پوشش سخت صنعتی تهران پروژه آسمان 96  
602 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی کرمانشاه مارپیچ باختر 96  
603 بتن سخت پودری تهران پمپ بنزیتن 230 96  
604 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران دانشگاه امام جعفر صادق 96  
605 بتن لیسه ای تهران محوطه انبار خرم 96  
606 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی جزیره خارک خارک گستر صدف 96  
607 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران نفت پارس 96  
608 بتن سخت پودری تهران پمپ بنزین 29 ستارخان 96  
609 تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان تهران مجتمع آموزشی مشکات 96  
610 بتن سخت لیسه ای و کفپوش اپوکسی تهران موتور خانه برج آسمان 96  
611 تامین مواد و اجرای کفپوش آنتی استاتیک عسلویه پتروشیمی کاویان 96  
612 بتن سخت پودری تهران کارواش فرجام 96  
613 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی ساوه شیرآلات kwc 96  
614 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران انبار خصوصی بعثت 96  
615 بتن سخت پودری و کفپوش اپوکسی تهران پارکینگ بیمارستان نیکان 96  
616 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی گلپایگان خیریه رئوفی 96  
617 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی همدان سردخانه کوشا تجارت سدید 96  
618 بتن سخت لیسه ای و کفپوش اپوکسی تهران پروژه آسمان هیلی پد 96  
619 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی پارک پردیس دایو پارس 96  
620 تامین مواد و اجرای بتن مسلح و کفپوش اپوکسی تهران نماد سازه جنوب در حال اجرا  
621 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران اصالت اندیشان نیک 96  
622 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی رشت نئوپان فومنات در حال اجرا  
623 تامین مواد و اجرای کفپوش پلی یورتان کیش رنگ سینا 96  
624 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک رفسنجان فناوران پارسیان 96  
625 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی و اپوکسی آنتی استاتیکآنتی استاتیک چابهار عمران سدید آسیا 96  
626 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک تهران سازه پویش 96  
627 تامین مواد و اجرای کفپوش اپوکسی تهران تلورانس 96