ملات ضد اسید و ضد خوردگی فوران - اجرای کاشی ضد اسید

ملات ضد اسید و ضد خوردگی فوران - اجرای کاشی ضد اسید

توضيح فارسي : ملات فوران جهت نصب و بند کشی کاشی ها و ملات های ضد اسید و قلیا در مناطق آب و هوایی گرمسیر نظیر آب و هوای جنوب ایران ( دمای 20 تا 40 درجۀ سانتیگراد) طراحی شده است.

این ملات ضد اسید شامل دو جزء رزین و پودر حاوی فیلر های معدنی و کاتالیزور می باشد.
ملات فوران به گستردگی در صنایع متعدد مورد استفاده قرار می گیرد؛ صنایع مصرف کنندۀ این محصول به اختصار به شرح ذیل می باشند:
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
نیروگاهها
صنایع فلزی و متالوژی
صنایع لبنی
صنایع غذایی و دارویی
کارخانجات صنایع شیمیایی و مواد شوینده
کارخانجات تولید کود شیمیایی
کارخانجات تولید و بازیافت سولفور و اسید سولفوریک

ملات فوران دو جزیی، شامل دو جزء پودر و رزین است و پس از اختلاط و اجرا سیاه رنگ می باشد.

خواص نهایی محصول پس از سخت شدن مطابق جدول ذیل خواهد بود:
خواص واحد مقدار
دانسیته Kg/cm3 1985
حجم ویژه m3/tonne 0.5
مقاومت کششی Kg/cm2 387
مقاومت خمشی Kg/cm2 178
مقاومت چسبندگی Kg/cm3 28
ضریب انبساط 10-6 14.4
جذب آب % 0.2
ماکزیمم دمای عملیاتی °C 188

لطفا جهت ارسال کاتالوگ های فنی با این شرکت تماس حاصل بفرمایید.

abortion pill buy online read here abortion services chicago