ملات ضد اسید و ضد خوردگی فوران - اجرای کاشی ضد اسید

ملات ضد اسید و ضد خوردگی فوران - اجرای کاشی ضد اسید

توضيح فارسي : ملات فوران جهت نصب و بند کشی کاشی ها و ملات های ضد اسید و قلیا در مناطق آب و هوایی گرمسیر نظیر آب و هوای جنوب ایران ( دمای 20 تا 40 درجۀ سانتیگراد) طراحی شده است.

این ملات ضد اسید شامل دو جزء رزین و پودر حاوی فیلر های معدنی و کاتالیزور می باشد.
ملات فوران به گستردگی در صنایع متعدد مورد استفاده قرار می گیرد؛ صنایع مصرف کنندۀ این محصول به اختصار به شرح ذیل می باشند:
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
نیروگاهها
صنایع فلزی و متالوژی
صنایع لبنی
صنایع غذایی و دارویی
کارخانجات صنایع شیمیایی و مواد شوینده
کارخانجات تولید کود شیمیایی
کارخانجات تولید و بازیافت سولفور و اسید سولفوریک

ملات فوران دو جزیی، شامل دو جزء پودر و رزین است و پس از اختلاط و اجرا سیاه رنگ می باشد.

خواص نهایی محصول پس از سخت شدن مطابق جدول ذیل خواهد بود:
خواص واحد مقدار
دانسیته Kg/cm3 1985
حجم ویژه m3/tonne 0.5
مقاومت کششی Kg/cm2 387
مقاومت خمشی Kg/cm2 178
مقاومت چسبندگی Kg/cm3 28
ضریب انبساط 10-6 14.4
جذب آب % 0.2
ماکزیمم دمای عملیاتی °C 188

لطفا جهت ارسال کاتالوگ های فنی با این شرکت تماس حاصل بفرمایید.

abortion pill buy online read here abortion services chicago
abortion effects denver abortion clinics early medical abortion stories
does an abortion hurt why should abortion be illegal abortions videos